zaměřeno na:

 • Podporu rozvoje komunikačních dovedností

 • Pomoc s výukovými obtížemi žáků se specifickými poruchami učení

 • Intervenci kultivovaného řečového projevu

 • Pomoc s obnovou řeči u osob po centrální mozkové příhodě​​

 

Mgr. Ladislava Reilová

Rooseveltova 2855

Dvůr Králové nad Labem

+420604151262

ladislava.reilova@email.cz

 
 
 

Poradenská činnost v oblasti logopedie

Mgr. Ladislava Reilová

Kontakt

 • Odborná praxe:

  • Výuka dětí s koktavostí a opožděným vývojem řeči
   (speciální pedagog, logoped - ZŠ a MŠ logopedická)

  • Výuka dětí se specifickými poruchami učení
   (speciální pedagog - specializované třídy ZŠ)

  • Diagnostika a terapie řečových vad (logoped SPC)

 • Odborné vzdělání:

  • VŠ Speciální pedagogika a logopedie UP Olomouc

  • Rozšířené studium logopedie UK Praha

 • Odborné kurzy:

  • myofunkční terapie,

  • synergetická reflexní terapie,

  • terapie a diagnostika narušeného vývoje řeči,

  • percepční a motorická oslabení ve školní praxi,

  • tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží aj.

 

Podařilo se! Zpráva přijata.